Khởi nghĩa Nam Kỳ – cuộc tập dượt cho Cách mạng tháng 8

Quan điểm này được ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói tại Hội thảo Khởi nghĩa Nam Kỳ – Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân …