Quan sát viên đảng Cộng hòa bị cáo buộc cản trở kiểm phiếu lại

Tổng thống Trump đã yêu cầu kiểm phiếu lại ở các hạt Milwaukee và Dane, hai hạt đảng Dân chủ chiếm ưu thế, với hy vọng có thể đảo ngược chiến thắng của Joe Biden. Biden trước đó đã được …